Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran in pripadajoče podstrani na naslovu www.ecv.si (v nadaljevanju spletno mesto).
Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na spletnem naslovu www.ecv.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine lastnika domene in spletne strani (v nadaljevanju Lastnik) ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v/na spletnem mestu.

1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Lastnik se bo trudil za optimalno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti Lastnik, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in urejanju/dodajanju novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podatki na vseh straneh/podstraneh in poddomenah spletnega mesta so informativni in lahko odstopajo od dejanskega stanja in/ali podatkov. Lastnik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnega mesta, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njegove uporabe. Lastnik ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ter podatkov na spletnem mestu. Določeni podatki na spletnem mestu so povzeti ali pridobljeni s strani tretjih oseb in/ali podjetij ter ponudnikov, za katere in njihovo točnost ter ažurnost lastnik ne odgovarja.

Lastnik lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. Zadnja sprememba dne: 20.05.2018.

2. OMEJITEV UPORABE INFORMACIJ IN GRADIV

Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletnem mestu, lahko uporabljate za vašo osebno, domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljena je uporaba in tiskanje informacij ter gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribucija, preprodaja, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnega mesta za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Na spletnem mestu so lahko objavljena ali prikazana tudi gradiva tretjih oseb ali podjetjih, katerih avtorske, moralne in pravne pravice so lahko pridržane. V predlogah se uporablja Google Fonts (licenca: https://fonts.google.com/attribution), vzorčne slike spletne strani Pexels.com (nadaljna uporaba ni dovoljena - slike so namenjene le predstavitvi in izgledu posamezne predloge življenjepisa) in Entypo ikone (licenca: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Lastnik ne odgovarja za obliko in vsebino na straneh spletnega mesta, ki je na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Lastnika za vse primere izključena. Lastnik z uporabo spletnega mesta in njegovih funkcionalnosti ne zagotavlja, da bo uporabnik z uporabo le tega pridobil kakršnokoli premoženjsko ali nepremoženjsko korist.

To pravno obvestilo lahko Lastnik kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru redne uporabe spletnega mesta spremljate na teh straneh. Z uporabo spletnega mesta ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

3. VARSTVO PODATKOV IN ZASEBNOSTI, PIŠKOTKI TER DRUGE TEHNOLOGIJE

Lastnik spletnega mesta ne zbira nikakršnih osebnih in statističnih podatkov o obiskovalcih spletnega mesta.

3.1 Piškotki

Spletno mesto uporablja naslednje piškotke:

Opomba: V kolikor so z obiskom spletnega mesta prisotni katerikoli drugi piškotki, ki niso zgoraj navedeni, so vzroki predvidoma naslednji:

3.2 Lokalna shramba

Spletno mesto je zgrajeno na osnovi HTML5 spletne tehnologije, ki zagotavlja boljše delovanje in sodobne standarde prikaza spletne strani.
HTML5 tehnologija omogoča tudi lokalno shrambo (ang: local storage), ki na obiskovalčev računalnik začasno shrani spletno stran ter njene spremne datoteke ali pomožne podatke. Lokalna shramba omogoča hitrejše in optimirano delovanje spletne strani ter manjšo obremenitev spletne povezave uporabnika, s čimer pa ne posega v zasebnost uporabnika in ne prenaša podatkov lastnikom spletnega mesta ali drugim tretjim osebam. Lokalna shramba je obenem pomembna za shranjevanje predlog življenjepisov uporabnikov ter nastavitev. Nastavitve lokalne shrambe lahko kadarkoli spremenite v nastavitvah vašega brskalnika.

3.3 Povezave na spletnem mestu

Na spletnem mestu so lahko objavljene zunanje povezave do drugih spletnih mest. Ta spletna mesta lahko uporabljajo piškotke ali kakšno drugo tehnologijo, nad katerimi lastnik tega spletnega mesta nima nadzora. Lastnik ne odgovarja za nikakršno nastalo škodo, bodisi materialno ali nematerialno z uporabo storitev in obiska drugih spletnih mest, katerih povezave so objavljene na tem spletnem mestu.

Lastnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki so jih posredovali obiskovalci sami (bodisi z uporabo kontaktne forme ali direktno preko elektronskega naslova) ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Kontaktni elektronski naslov: podpora@ecv.si